Image

I love dragonflies. I love flying things in general:)

So I couldn’t resist and try make several interpretations. I made up the pattern, I actually don’t think such flying creatures are found in nature. Still, I really like how they turned out. A bit dark and a bit fairy-like:)

All of them are made to be brooches, although they can be worn as pendants. I found it easier to make a little ball of clay to wrap the brooch base and separately to assemble the dragonfly/ butterfly itself. Then I put together the two parts and blended the clay on the back. This lessens the damages on the shape when you what your metal parts embedded in the clay, which is important, especially if you use Fimo Soft like me.

The very first dragonfly came to reality from scraps left from other project I was making. But I really liked the pattern and decided to see what would come out if I just put those pieces as wings on a black long body.

Обичам водни кончета. Обичам летящи неща по принцип:)

Затова не можах да се въздържа и опитах няколко интерпретации. Измислих си шарката и всъщност мисля няма такива летящи същества като моито в природата. Все пак, харесват ми както се получиха. Леко тъмни и леко приказни:)

Всичките ги направих на брошки, въпреки че могат да се носят и като медальони. Открих, че е по-лесно да подложа предварително малко топче глина на металната основа за брошка и отделно да сглобя водното конче/ пеперудата, като ги събера двете в последствие. Така по-лесно се запазва формата,особено с Fimo Soft, когато искате металните части да са си сградени в бижуто.

Съвсем първото ми водно конче направих от остатъците от друг проект. Но понеже много ми допадна шарката, решх да пробвам какво ще излезе ако просто наредя парченцата като крилца на черно тяло.

IMAG0267

Be careful if you sand similar fragile shapes- one of the wings broke and had to glue it. I applied semi-gloss finishing afterwards, which added some extra strength, but could not entirely mask the glue. If you look hard enough (or may be not so hard), you will notice the thin crack. You can also notice that the surface is mate, as I didn’t go all they way to the finest grit sanding paper, but stopped at 600.

Внимавайте ако шкурите подобни крехки форми- едно от крилцата ми се отчупи и трябваше да го лепя. Завърших с полу-матов лак, който добави малко допълнителна якост, но все пак си личи лепеното място. Ако се вгледате внимателно (или може би не чак толкова внимателно), ще забележите тънката линия лепило. Ще забележите също и матовата повърхност, тъй като спрях с шкурките до едрина 600, а не стигнах до най-фината.

IMAG0283

IMAG0366

The second time- I chose black for the bodies, Millefiori Cane technique (you can see another application of the same technique here-https://littlefunkyflames.wordpress.com/2013/10/27/ode-to-the-millefiori-cane-technique/)  for the wings and some random scrap mixture tor the heads. I used several reference images of real butterflies and dragonflies- the pattern may be surreal, but the shape and proportions should resemble reality:) This time the cane was all for dragonflies.

Втория път избрах черно за тялото,  Millefiori Cane за крилата (повече за тази техника има тук: –https://littlefunkyflames.wordpress.com/2013/10/27/ode-to-the-millefiori-cane-technique/) и разни случайни смесени топчета за главичките. Използвах няколко снимки на истински водни кончета и пеперуди за рефенции и въпреки сюрреалистичните окраски, формите и пропорциите трябва да се доближават до реалността:) Този път цялото саламче стана на водни кончета:

IMAG0289

1167100_607389029313052_1459723162_o

1274884_607389049313050_1948754168_o

1277985_607388969313058_1807855519_o

1277444_607388965979725_496697201_o

From this cane came out some beautiful cane ends, but their pattern and shape were not for a dragonfly, so the first butterfly was born.

Това саламче имаше много красиви крайчета, които обаче не бяха подходящи за водни кончета, затова първата пеперуда се роди.

IMAG0273

Then followed the cane, meant to become a flock of butterflies.

Последва саламчето, на което му беше писано да се превърне в цяло ято пеперуди.

IMAG1074

I tried to make the same pattern as the previous time, because I really liked, and there were several people who wanted the same, but it didn’t turned out this way. The light end of the gradient was with translucent clay, instead of white, and I suppose I darkened it during conditioning and placing and now it looks grey. However, they are again charming:

Опитах се да го направя същия дизайн като предния, защото и аз го харесвах, и други хора искаха такива, но не ми се получи съвсем. Светлият край на градиента го направих с прозрачна вместо с бяла глина и предполагам я замърсих в процеса на работа, та потъмня и сега сивее. Въпреки това за чаровни:

IMAG1053

IMAG1047 - Copy

IMAG1056

IMAG1057

IMAG1054

IMAG1055 - Copy

This time I used black for the head, as well as the body. I also tried to make the eyes light grey-blue with translucent clay, but it didn’t work out. That is way I painted them with acrylic paints. Originally all butterflies had cord tentacles but most of them fell of during sanding again:(.

I still have to find a proper way to have both smooth surface and tiny elements the way I like- it would be best if I didn’t have to sand, but surface processed this way is a lot nicer, silky smooth and shiny. It adds a lot of additional hours of work on a piece, but it looks gorgeous afterwards. Now that I think about it, sanding deserves its own separate post, so soon I will be writing one on the topic.

One butterfly is still looking for a home, if you like you can purchase it here: https://www.etsy.com/listing/168727200/butterfly-in-blue-and-black-polymer-clay

Have a full of fun week!

Този път и тялото и главичките са черни. Пробвах да направя очички от сиво-синя полу-прозрачна глина, но не се виждаха добре, затова ги донарисувах с акрилни боички. Първоначално пеперудите имаха и пипалца от корда, но изпадаха повече при шкуренето, отново:(.

Все още търся начин да постигна едновременно гладка повърхност и малки елементи, така както на мен ми харесва. Най-добре би било да не трябва да шкуря и полирам, но изшкурена и полирана повърхност е много по-приятна, копринено гладка и бляскава. Добавя също и много часове работа върху дадено произведение, но пък след това е прекрасно. Сега като се замисля, шкуренето си иска отделен пост, така че скоро ще трябва да го напиша.

Пожелавам ви забавна седмица!

Advertisements