This time I tried to keep it to simple basic shapes, still works well:

Този път се придържах към простите форми, също се получава добре:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

I used polymer clay Fimo and sterling silver for the metal parts.

Използвах отново полимерна глина на Фимо и сребро проба 925.